Dacă veţi avea curiozitatea să verificaţi site-ul Ministerului de Finanţe, veţi găsi la transparenţă decizională proiectul de modificare a OUG 109/2011, adică ordonanţa de reglementare a managementului privat în companiile de stat.

Subiectul este vechi, deja trenează de cinci ani, dar o schimbare radicală la nivelul întreprinderilor din portofoliul statului nu s-a produs. Cu puţine excepţii, OUG 109 nu a dat roade. Interese, conflicte, situaţii financiare foarte greu de descurcat, clientelă veche, şi aşa mai departe. Totuşi, nu se poate să nu rupem pisica-n două.

Schimbările aduse de amendamente la actuala ordonanță privind guvernanța corporativă au potențialul de a transforma MFP într-un centru al implementării, controlului și monitorizării acestei transformări majore a sectorului public din România.

 

Conform noilor propuneri, MFP:

  • Va elabora cadrul unitar de selecție (criterii și proceduri de selecție) la nivel național pentru administratorii și conducerile executive ale tuturor celor aproximativ 250 de companii la care statul este acționar majoritar prin structurile sale centrale și la cele aproximativ 1200 de companii la care statul este acționar majoritar prin unitățile sale locale.
  • Va elabora cadrul unitar național cu privire la remunerarea acestor administratori profesioniști, inclusiv criterii generale de remunerare și definirea indicatorilor de performanță în baza cărora se va face remunerarea
  • Va administra și publica tabloul național al administratorilor la toate companiile de stat din România
  • Va supraveghea implementarea noii legi privind guvernanța corporativă în România, monitorizând exercitarea responsabilităților derivate din lege atât de către celelalte autorități publice tutelare (ministere, etc.), cât și de către întreprinderile publice.
  • Dacă va fi cazul, va sancționa cu avertisment sau amendă conducerile autorităților tutelare și ale întreprinderilor publice pentru neîndeplinirea responsabilităților care le revin din lege.
  • Va monitoriza lunar gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către conducerile tuturor celor aproape 1500 întreprinderi publice din țară.
  • Va aviza contractele de mandat încheiate de noii administratori selectați în mod profesionist cu toate întreprinderile publice din România.
  • Va putea solicita oricând oricărei întreprinderi publice din România fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea sa.
  • Va deveni resursa #1 de date pentru opinia publică privind companiile de stat din România, alcătuind anual și punând la dispoziția publicului un raport detaliat cu privire la performanța și guvernanța companiilor de stat din România.

Pentru elaborarea acestor amendamente au lucrat oamenii din Finanţe alături de experţii din echipa care se află în coodronarea mea, Delivery Unit. Cred că a ieşit un lucru bun şi dacă va exista şi asumare politică, dar mai ales o implementare corectă, atunci există speranţă. Reforma structurală este esenţială pentru acest sector. Au spus-o şi alţii înaintea mea, am spus-o şi eu în repetate rânduri. Poate de data aceasta va reuşi. Here’s hoping!